Sosyal Uygunluk Politikası

Kervan triko ailesi olarak çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çevremize, üretimin ve yönetimin her aşamasında, şeffaf, duyarlı, kaliteli bir sistem kurmayı ve sürekliliğini sağlamayı benimsemekteyiz.
ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;
Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;
Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaş altı işçi çalıştırmamayı,
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ;
Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ;
İşçilerin yetkili sendikaya üye olma ve pazarlık yapma hakkına saygı duymayı,
KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ;
Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,
ÇALIŞMA SAATLERİNİN BELİRLENMESİ;
Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükleri uygulamayı,
ÜCRET VE ÖDEMELER;
Kanun ve iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla ödemelerini yapmayı,
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI;
Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,
ÇEVRE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ;
Yürürlükteki çevre mevzuatına uygulamayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı,
Taahhüt ederiz.