Bilgi ve Güvenlik Politikası

Kervan Triko, vizyon ve misyonumuza uygun olarak, bilgi varlıklarımızı oluşturan faaliyetlerimizin sürekliliğine yönelik her türlü riski yönetmeyi,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uymayı,
  • Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttıracak yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederek, sürekli iyileştirmeyi,
  • Yönetim sistemlerimiz ile entegre olarak yönetmeyi,

Sektörümüzde öncü ve örnek bir kuruluş olmayı TAAHHÜT EDERİZ.