Kalite Politikası

Kervan Triko  vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, gelişen güncel teknolojileri kullanarak müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri tasarlar, geliştirir ve üretiriz.

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirmeyi
  • Diğer yönetim sistemlerimizle bütünleşik olarak dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • İş süreçlerimizi gözden geçirerek performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımlar belirlemeyi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
  • Takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı,
  • İnovatif ve yaratıcı yaklaşımları geliştirmeyi
  • Teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimleri gerçekleştirmeyi,

Amaçlarımız doğrultusunda diğer yönetim sistemlerimiz ile birlikte bütünleşik bir şekilde sektörümüzde öncü ve örnek bir kuruluş olarak çalışacağımızı TAAHHÜT EDERİZ.